Rättvist fördelade resurser
Vi tror ofta vi är jämställda och behandlar alla lika, men när man börjar titta på hur det verkligen förhåller sig så finns det mycket ojämställdhet ute i samhället. Det här vill Kvinnligt Resurscentrum i Jönköping ändra på. Sedan 90-talet har de varit med och utbildat, coachat och föreläst om jämställdhet.
Kvinnligt resurscentrum arbetar sedan 1994 för ökad jämställdhet i hela samhället. Genom föredrag och utbildningar vill man väcka insikt om hur man arbetar för jämställdhet. Organisationen har också arbetat fram en europeisk utbildningsmodell för kvinnor i familjeföretag.
- Allt började 1988 på en Kvinnor-kan-mässa i Jönköping. Det fanns inte bara företagspresentationer utan också mycket föredrag och seminarier och det var då företag, organisationer och samtliga politiska partier gick ihop i något som fick heta Kvinnokraft, berättar Siv Lindén.

Riksdagen tog beslut att det skulle finnas ett regionalt resurscentrum i varje län och en jämställdhetsansvarig på varje Länsstyrelse. Nätet Kvinnligt Resurscentrum bildades i Jönköpings län och blev helt fristående 1998. I början var det fokus på ökad jämställdhet i hela samhället, men verksamheten har utvecklat många projekt som, Mentorskap, Internethandel, Kompetensbank, utbildningen Förändra JämnT, Kvinnors Liv och Hälsa för fortsatt yrkesliv samt många EU projekt.
- Vi hoppas kunna öka vårt arbete för bättre jämställdhet i hela samhället. Det finns många undersökningar som visar på stora brister i jämställdhet inom många områden, som t e x vården. Det är vanligt att mer resurser läggs på männen än kvinnorna och det här vill vi uppmärksamma, säger Siv.

Kvinnligt Resurscentrum vill gemensamt arbeta för att mobilisera alla resurser med mål att främja en jämnare fördelning av de regionalpolitiska insatserna. Det handlar om arbete, utbildning, hälsa, företagande och ledarskap. Detta för att skapa goda förutsättningar för alla medborgare, säger Siv. Kvinnligt Resurscentrum har tre anställda och hela tiden nya projekt på gång.
- Vår grundidé är att vi vill verka för att samhällets resurser ska fördelas jämnt mellan könen, det är vårt mål. Vi vill verka för ett jämställt tänkande och en medvetenhet om fördomar i alla verksamheter ute i samhället, säger Siv.


Kvinnligt Resurscentrum

Bransch:
Ideell förening

Telefon: 036-15 07 05
Fax: 036-35 16 46


Email:
info@resurscentrum.net

Hemsida:
www.resurscentrum.net

Adress:
Kvinnligt Resurscentrum
Kanalgatan 7
55322 Jönköping

| 13 SENASTE FÖRETAGEN